چهارشنبه 26 مهر 1396   23:29:35
سامانه قوانین شورای اسلامی شهر کرج
فرم جستجو مصوبات شورا
تاریخ مصوبه شماره مصوبه
موضوع مصوبه شورا شماره ثبت دبیرخانه شهرداری
تاریخ ثبت دبیرخانه شهرداری آخرین ارجاع
حوزه مربوطه حوزه های زیر مجموعه

تاریخ مصوبهشماره مصوبهموضوع مصوبه شوراشماره ثبت دبیرخانه شهرداریتاریخ ثبت دبیرخانه شهرداریآخرین ارجاعحوزه مربوطهحوزه های زیر مجموعهفایل
96/4/17
4/30/96/1680
اختصاص زمین به منظور احداث مسجد جامع خط 4 حصار
50311
96/4/18
...
اداره کل املاک و مستغلات

Download
96/4/25
4/41/96/1876
احداث خانه امید بازنشستگان
55420
96/4/27
...
معاونت شهرسازی و معماری

Download
96/4/25
4/41/96/1861
بودجه تلفیقی سازمان های تابعه شهرداری کرج سال 1396
55444
96/4/27
...
معاونت مالی و اقتصادی

Download
96/5/2
4/41/96/2015
تعرفه های پیشنهادی تبصره 11 ماده 100
58652
96/5/3
...
معاونت شهرسازی و معماری

Download
96/4/28
4/41/96/1959
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
56621
96/4/31
...
معاونت مالی و اقتصادی

Download
12345678910...>>>