يكشنبه 3 شهريور 1398   15:42:41

سعید حق شناس

دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی
خلاصه سوابق تحصیلی
 
 • مدرک پایان تحصیلات کارشناسی در رشته شهرسازی دانشگاه هنر تهران
 • مدرک پایان تحصیلات کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجوی دوره دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
خلاصه سوابق کاری
 • مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1383-1385.
 • جهاددانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1386- 1388.
 • مهندسین مشاور بافت‌شهر، 1388.
 • مهندسین مشاور همسورازان، 1389
 • پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، 1388
 • مهندسین مشاور آرمان پردازان سنگلج
 • معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرج، کارشناس طرح تفصیلی ستاد مرکز
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج، مدیر داده های مکانی
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج، معاون امور فنی و بهره برداری
عضویت در شوراها و مجامع
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
 • عضو گروه مشاوران جوان شهردار کرج
 • عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات توسعه
طرح‌ها و پروژه ها
 • همکاری در طرح هادی شهر شهمیرزاد: مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1383- 1384.
 • همکاری در طرح گردشگری شهرستان شهمیرزاد: مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1383- 1384.
 • تهیه اسناد مربوط به GIS شهرستان شهمیرزاد: مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1384-1385.
 • همکاری به‌عنوان مسوول بخش مطالعات و GIS و همکاری در طراحی طرح منظر شهری بخش شرقی محله صابون‌پزخانه در منطقه 12 شهر تهران: جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1386-1388.
 • همکاری به‌عنوان مسوول تدوین طرح در تهیه طرح راهبردی محله باغ شاطر دربند منطقه یک شهرداری تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1387- 1388.
 • همکاری در طرح تهیه شناسنامه کاربری‌های عمومی منطقه یک شهرداری تهران: مهندسین مشاور جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1388.
 • همکاری به‌عنوان مسوول بخش مطالعات و GIS و همکاری در طراحی طرح منظر شهری محله یافت آباد شمالی در منطقه 18 شهر تهران: جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1388- 1390.
 • همکاری در طرح آماده‌سازی صنعتی اراضی چمبورک: شرکت مهندسین مشاور همسورازان، کارفرما: معاونت املاک و مستغلات حضرت امام (ره)، 1389.
 • همکاری در طرح مطالعات امکان‌سنجی طرح مجتمع گردشگری خرو: شرکت مهندسین مشاور بافت‌شهر، کارفرما: شهرداری خرو، 1388-1389.
 • همکاری در طرح مجتمع گردشگری خرو: شرکت مهندسین مشاور بافت‌شهر، کارفرما: شهرداری خرو، 1388-1389.
 • همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی پهنه‌بندی محیطی، معیشتی روستاهای استان تهران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1389-1390.
 • همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی مطالعه تطبیقی سیاست‌های مسکن روستایی در کشورهای هند، چین و ترکیه، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1389-1390.
 • همکاری به‌عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی تدوین ضوابط و معیارهای مکان‌یابی، توسعه و ساماندهی آرامستان‌های شهری و روستایی، کارفرما: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1389- 1390.
 • همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی راهکارهای ساماندهی آرامستان های کشور، کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1392-1394.
 • همکاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه در طرح تدوین پژوهشی ارائه الگوی مناسب طراحی مدارس در زمین‌های محدود، کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، 1392-1393
 • همکاری در طرح مسیرگشایی و طراحی شهری خیابان عطایی ارومیه، شرکت خدمات مدیریت ایرانیان، کارفرما: سازمان نوسازی و بهسازی ارومیه، 1391-1392
 • همکاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه در طرح توسعه آماده‌سازی صنعتی اراضی چمبورک، شرکت مهندسین مشاور همسورازان، کارفرما: معاونت املاک و مستغلات حضرت امام (ره)، 1392-1394
 • همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح فاز دوم آماده‌سازی صنعتی اراضی چمبورک، شرکت مهندسین مشاور همسورازان، کارفرما: معاونت املاک و مستغلات حضرت امام (ره)، 1394-1395.
 • همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح طراحی شهری سایت اداری شهر آفتاب، مهندسین مشاور آرمان پردازان سنگلج، 1395.
 • همکاری به عنوان مدیر بخشهای سکونتگاه و تاسیسات زیربنایی در طرح مطالعه جامع پیامدهای فرهنگی و اجتماعی استقرار صنعت نفت و گاز در سطح جوامع و اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی پارس، پژوهشکده مطالعات توسعه، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1395.
 
خلاصه سوابق پژوهشی
مقاله
 • امینیان، سعید، حق‌شناس، سعید، سهرابی، ثریا (1389): "بررسی الگوهای پایدار استفاده از انرژی در سکونتگاه‌های بومی، نمونه موردی: سکونتگاه‌های روستایی استان هرمزگان"، ارائه شده در نخستین همایش توسعه شهری پایدار (ارائه شفاهی)، قطب علمی معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، تهران.
 • امینیان، سعید، حق‌شناس، سعید، "برنامه‌ریزی مداخله در محدوده قدیمی شهرها با بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری"، مجله علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، زمستان 1392.
 • امینیان، سعید؛ حق شناس، سعید (1393): "بررسی تجربه استفاده از مشارکت فکری مردم محلی و متخصصان برای تدوین سناریوهای روستاهای پایدار آینده"، مجله علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای).
 • امینیان، سعید؛ حق شناس، سعید (1392): " تحلیل عوامل موثر بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و خوشه‌ای (مورد: روستاهای استان تهران)"، مجله علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای).
 • امینیان، سعید؛ حق شناس، سعید (1394): "برنامه ریزی راهبردی برای ایجاد تغییر فضایی در نواحی خرد شهری، نمونه موردی: محله باغ شاطر دربند"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
طرح پژوهشی
 • همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی پهنه‌بندی محیطی، معیشتی روستاهای استان تهران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1389-1392.
 • همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی مطالعه تطبیقی سیاست‌های مسکن روستایی در کشورهای هند، چین و ترکیه، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1389-1390.
 • همکاری به‌عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی تدوین ضوابط و معیارهای مکان‌یابی، توسعه و ساماندهی آرامستان‌های شهری و روستایی، کارفرما: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1389- 1390.
 • همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی راهکارهای ساماندهی آرامستان های کشور، کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1392-1394.
 • همکاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه در طرح تدوین پژوهشی ارائه الگوی مناسب طراحی مدارس در زمین‌های محدود، کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، 1392.
کتاب ها
 • گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1393
 • پهنه بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های همگنی و توسعه ای، مروری بر تجارب پهنه بندی استان های تهران و البرز، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395
 
 
 
 جوایز و تقدیرنامه ها
 • جهادگر نمونه سال 1393، سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
 • جایزه کتاب سال معماری ایران، انجمن مفاخر معماری ایران (کتاب گونه‌شناسی مسکن روستایی استان بوشهر).
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 70279
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20614889 تعداد بازديد زيرپورتال: 225249 اين زيرپورتال امروز: 335 سایت در امروز: 20008 اين صفحه امروز: 55
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد .