منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار منطقه دوازده
بازديدها
بنر
جستجو
حق کپی
خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیکی
زبان
زمان ديجيتال سرور
معرفی شهردار
مناسبتها
منو اصلی
منو منطقه 3
نوار راهبري
هدر
ورود


بهـروز نجفـی
رئیس اداره  بازرسی و پاسخگوی به شکایات شهرداری منطقه 3
شماره تماس بازرسی منطقه : 33293697