منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار منطقه دوازده
بازديدها
بنر
جستجو
حق کپی
خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیکی
زبان
زمان ديجيتال سرور
معرفی شهردار
مناسبتها
منو اصلی
منو منطقه 3
نوار راهبري
هدر
ورود

آدرس : کرج - مهرشهر بلوار امام خمینی (ره) - روبروی مجموعه فرهنگی تفریحی مروارید - جنب پارک هامون - ساختمان اداری منطقه 3 شهرداری کرج

شماره تماس وفکس واحد روابط عمومی منطقه :  33293750

شماره تماس شهرداری منطقه  : 12-33218011

شماره تماس حوزه دفتر شهردار منطقه : 33208645 شماره فکس دفتر شهردار منطقه : 33208640

شماره تماس حراست منطقه :33293767   شماره بازرسی منطقه : 33293697

شماره تماس خدمات شهری منطقه 3 : 33300208 ---- عمران وفضای سبز منطقه :  33300402
شماره تماس امور اداری : 33218010 ---- شماره تماس امورمالی : 33293699 -- شماره تماس اداری مالی : 33213525 

پست الکترونیکی : mant3@karaj.ir

آدرس : mant3 . karaj . ir
منطقه سه تلفن شهری شماره فکس
مرکزتلفن -شهرداری منطقه سه 33218011-12  
  دفترشهردارمنطقه سه 33208645 33208640
اداری مالی  33293695  
امورمالی 33293699  
اموراداری 33218010  
حراست 33293767  
بازرسی 33293697  
خدمات شهر منطقه 33300208  
عمران منطقه 33300402