اخبار
حادثه
حادثه
گزارش تصویری
  • 1398/4/26 چهارشنبه گزارش تصویری
    نشست ریاست سازمان با مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز در خصوص موضوعات و تعامل بین سازمانی
گزارش تصویری
  • 1398/4/25 سه‌شنبه گزارش تصویری
    برگزاری آزمون علمی جذب سرباز آتش نشان در تاریخ 98/04/24
گزارش تصویری
  • 1398/4/25 سه‌شنبه گزارش تصویری
    برگزاری آزمون آمادگی جسمانی جذب سرباز آتش نشان در تاریخ 98/04/18