اخبار
دومین جلسه شورای راهبری توسعه کرج برگزار شد
نقطه هدف تفرجگاهی و گردشگری مقامات استان البرز در ارتباط با منطقه گردشگری اراضی بیجی و دهکده باغستان
تعیین تکلیف اراضی حاشیه زندان قزلحصار
کرج شهر دوست‌دار کودک می شود
کمیته نما در مناطق شهرداری برگزار می شود.
ارتباط دفاتر اسناد رسمی با شهرداری کرج سیستمی شد