اخبار
1398/3/11 شنبه
جانشین حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج
جانشین حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی معارفه شد.مراسم معارفه علی اصغر همتی به عنوان جانشین حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج، با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و سایر مدیران حوزه برگزار شد.
(رزومه کاری)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir