اخبار
1397/11/4 پنجشنبه
 ‍ ‍ اولین نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی کار 
اولین جلسه هم اندیشی شوراهای اسلامی کار سازمانها،مناطق و شهرداری کرج در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در این نشست ضمن بررسی و تبادل نظر اهم مسائل کارگری پرسنل سازمانها،مناطق و شهرداری کرج  انتخاب نماینده گان شورای اسلامی کارصورت گرفت و آقایان مصطفی سعیدی سیرایی ، علی اسد پور ، محسن امیدوار حسینی ، رضا نظری ، علی ملک ، محمد اسحاقی ، و سعید اسد پور از بین کاندیداها به عنوان نماینده شوراهای اسلامی شهر  شهرداری کرج انتخاب گردیدند. 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir