يكشنبه 17 فروردين 1399   21:20:46
جستجو
کد عنوان نام بخش برگزار کننده
نوع

6 رکورد
کد عنواننام بخش برگزار کنندهنوع تاریخ شروعتاریخ انقضاءمشاهده کامل اطلاعات
97-7
آگهی مزایده حق واگذاری غرف بازرگانی بازارروزهای میوه و تره بار شهرداری کرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/11/02
1397/11/13
Download
6 -97
آگهی مزایده واگذاری حـق بهـره بـرداری از غـرف تولیدی بازارهـای روز میـوه و تره بـار شهـرداری کـرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/10/22
1397/11/03
Download
4 -97
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از غرف بازرگانی با کاربری غیر مرتبط بازارهای روز میوه و تره بار شهرداری کرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/10/22
1397/11/03
Download
97-5
مزایده واگذاری بازارروز کلاک (بصورت کلی)
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/10/22
1397/11/03
Download
97/09/20
مزایده اخذ بهای خدمات ازخودروهای ورودی میدان مرکزی بار کرج
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/09/20
1397/10/02
Download
97/09/16
مزایده بهره برداری از غرف بازرگانی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج
مزایده یک مرحله ای
1397/09/17
1397/09/29
Download
تعداد بازديد اين صفحه: 5329
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27976082 تعداد بازديد زيرپورتال: 5348503 اين زيرپورتال امروز: 5344 سایت در امروز: 26127 اين صفحه امروز: 7
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.